EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde


Napköziotthonos Óvoda, Eger, Tavasz u. 1.


Az Óvoda Weboldala

Óvodánk adottságai

Óvodánk, 1976 májusától üzemel a felsővárosrészen.
A kétszintes épületünk felső szintje eredetileg is óvodának épült, az alsó szintje bölcsődének - mely, 1990. február 01-től óvodai csoportszobaként funkcionál.

Jelenleg 8 működő homogén óvodai csoportunk van, korosztályonként . két-két párhuzamos csoporttal . mini, kicsi, középső, nagy. A gyermeköltözőink, illetve gyermekmosdóink az uniós szabványoknak megfelelően átalakultak, megszépültek, felújítottak, az óvodai korosztálynak megfelelően.

1990 szeptemberétől sikerült kialakítanunk a tornaszobánkat, amely nagyban segíti a gyermekek egészséges mozgásfejlődését, testedzését . hiszen modern mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt. Mivel nevelőtestületünk nagy létszámú: nevelőtestületi szoba, könyvtárral felszerelve segíti a munkánkat . a felkészüléseinket, valamint értekezleteink helyszíne is.
Óvodánk épületében egy lakás is van, mely bérbe van adva: ez szolgálja az óvodánk épületének és udvarának éjszakai biztonságát is.

Az óvodánkban működő főzőkonyhánk, - mely napi 350 adag kiszolgálására képes . szintén a közelmúltban került felújításra, és megfelel a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszernek. Az óvodánkban járó gyermekeinken és dolgozóinkon kívül a szomszédos Benedek Elek óvodának is főzünk, valamint 30 fő vendégebéd kiszolgálását is végezzük.

Óvodánk berendezési tárgyai a 3-7 éves korú gyermekeknek megfelelnek, szolgálják a gyermekek kényelmét, biztonságát, fejleszthetőségét.
Megfelelnek testméreteiknek, biztosítják egészségük megőrzését, lehetővé teszik mozgás-és játékigényük kielégítését. A gyermeki tevékenységekhez (játék, munka, tanulás) szükséges eszközeink rendelkezésünkre állnak, illetve folyamatosan bővítésre kerülnek a költségvetésünk lehetőségei és pályázati nyereményeink alapján.

Óvodánk udvara nagy, tágas .U. alakban határolja az épületünket, és jó lehetőségeket biztosít a gyermekek tartalmas udvari életének kialakításához. 4 homokozója, 3 csúszdája, 7 mászókája és még az óvónők ötleteire bízott tevékenységekhez a nagy betonos és a hatalmas füves rész is kihasználható. Az udvari pancsolónkat hordozható kinti zuhanyzókkal használjuk vízfürdőzésre. A fedett terasz biztosítja a levegőzést gyermekeink számára esős időben is.
Az udvarunkon található játékaink között vannak természetes anyagból készültek és vannak mozgathatók (ház, mászóka, csúszda), melyet a gyermekeink nagyon kedvelnek és megfelelnek az EU-s szabványoknak.

Óvodánk hangulatos, otthonos, esztétikus . mely nem csak az újonnan beszerzett eszközeinknek . hanem a sok szobanövénynek, az óvónők ötleteinek, dekorációjának is köszönhető. Az óvodánkban található színek, formák, anyagok harmóniájára figyelünk, hogy a hozzánk járó gyermekeink barátságos, kellemes környezetben, jól érezzék magukat.

Személyi feltételeink

Óvodánknak - a közoktatási intézményen belüli közössége . a nevelőtestület, melynek vezetője az óvodavezető tagjai az óvodapedagógusok.
Az óvodavezető az intézmény egyszemélyi felelőse, törvényes működtetője. Főiskolai, illetve vezetőpedagógusi diplomával rendelkezik, mely megfelel a pályáztatás feltételeinek.
A nyolc óvodai csoportunkban 16 fő főiskolát végzett óvodapedagógus neveli, fejleszti a hozzánk járó gyermekeinket.

Óvodapedagógusaink közül:
 • fejlesztőpedagógusi végzettséggel 2 fő
 • minőségirányítási, minőségbiztosítási végzettséggel 2 fő
 • tanügy-igazgatási, vezetőpedagógusi végzettséggel

3 fő rendelkezik, mely egyben szakvizsgát is jelent.

Nevelőtestületünk tagjai az alábbi szakirányú továbbképzéseken vettek, illetve vesznek részt:

 • komplex vizuális nevelés 3 fő
 • számítástechnikai ismeretek 5 fő
 • komplex ökológia, környezetvédelem 3 fő
 • műsorkészítés ünnepkörökhöz kapcsolódva 2 fő
 • logopédiai alapismertek 4 fő
 • gyermek .és ifjúságvédelem 1 fő
 • érzelmi nevelés 2 fő
 • tánc- és drámapedagógia 2 fő
 • prevenció és mozgásfejlesztés 2 fő
 • mozgásterápia tanulási nehézségek megelőzésére a Delecato módszer alapján 2 fő.

Nevelőtestületünk szakmai sokszínűsége, folyamatos ön- és továbbképzése záloga annak, hogy gyermekeink egyéni képességeiben rejlő tehetségének, illetve hátrányainak felzárkóztatásában a segítségére legyen.
Óvodánk működését az óvodapedagógusok tevékenységét az óvodában dolgozó nem pedagógus alkalmazottak munkája segíti. Számuk:

 • 8 fő óvodai dajka - szakmunkás bizonyítvánnyal.
 • 2 fő kisegítő dolgozó - szintén szakmunkás bizonyítvánnyal akiknek tevékenysége közvetetten hat gyermekeinkre.

Óvodapedagógusaink nevelő munkájuk során igazi partnerként támaszkodnak óvodai dajkáikra. Közvetlen mintával, példaadással segítői a nevelőmunka minél hatékonyabb megvalósításában.

A főzőkonyhánk alkalmazottai:

 • 1 fő ügyviteli dolgozó - élelmezésvezetői végzettséggel
 • 1 fő szakácsnő - szakmunkás bizonyítvánnyal
 • 3,5 fő kisegítő dolgozó - akik segédkeznek a nyersanyagok előkészítésében, a tízórai, ebéd, uzsonna elkészítésében, tálalásában, valamint az étkező, tálaló és főzőedények mosogatásában.

Főzőkonyhánk alkalmazottai gondoskodnak a napi kiszolgált adagok megfelelő mennyiségéről és minőségéről. Biztosítják az évszaknak megfelelően az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapanyagokat, a napi háromszori étkeztetéshez. Mivel lehetőségeink adottak: az étkeztetésében egészségügyi problémákkal küzdő gyermekeket is nagy odafigyeléssel vállaljuk.

A város szakszolgálati intézményéből a mi óvodánkban 1 fő logopédus fejleszti a hozzánk járó és beszédproblémákkal vagy hangzókiejtéssel küszködő gyermekeket.

Mivel személyi ellátottságunk biztosított, óvodánk sokszínűségét az előbbi sorokban megjelenítettük . a sajátos nevelési igénytől kezdődően . az átlagosig, lehetőségünk van minden hozzánk járó gyermekből a maximum kihozatalára.

Óvodánk Szakmai Programja

Óvodánkban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi óvodai programunk szerint dolgozunk, melynek címe: "Így dolgozunk mi".
Elveink és céljaink - a játék elsődlegességét szem előtt tartva:

 • a gyermekközpontúság
 • a képesség- és személyiségfejlesztés
 • az anyanyelvi nevelés
 • a környezeti nevelés és
 • az egészséges életmódra nevelés

A gyermek játéka létforma, fejlődésének az alapja, mely az egész nevelési folyamatunkban is fontos, kiemelt helyet kap.

Mini- és kiscsoportban, kezdeményezés formájában nyújtunk ismereteket az őket körülvevő világról, változatos, színes eszközökkel, tevékenységekkel (mesék, mondókák, versek, dalok).

Középső- és nagycsoportban már hangsúlyt fektetünk a zökkenőmentes iskolakezdés megalapozására.
Napi 1-2 irányított foglalkozással, (melynek időtartama maximum: 20-30 perc) az ismeretek nyújtásán túl fejlesztjük:

 • a koncentrált figyelmet
 • az emlékezetet
 • a feladatértést
 • a feladattudatot
 • a kifejezőkészséget
 • az összerendezett mozgást
 • a fizikai állóképességet

Természetesen szem előtt tartva egyéni képességeiket, fejlődési ütemüket, (az egyén fejleszthetőségének a biztosítását).

Ezeket a fejlesztendő területeket a következő foglalkozásokon valósítjuk meg:

 • vers-mese
 • ének-zene, énekes játék
 • rajz, mintázás, kézimunka
 • mozgás
 • külső világ megismerése
 • környezetismeret
 • matematikai ismeretek

Munkánk hatékonyságát fokozzák és segítik az óvodánkban működő:

 • logopédiai foglalkozások
 • az alapozó terápiás mozgásfejlesztések
 • valamint a fejlesztőpedagógusok tevékenysége

Kiváló kapcsolatot ápolunk a különböző szakszolgálatokkal, intézményekkel:

 • Nevelési Tanácsadó
 • Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
 • Bükki Nemzeti Park
 • Életfa Környezetvédő Szövetséggel

Az óvodánkba járó gyermekek életét, fejlődését, mindennapjait a következő egyéb szolgáltatásokkal is gazdagítjuk:

 • úszásoktatás
 • táncoktatás
 • zenés torna
 • Agria tánc
 • táboroztatás, kirándulások
 • hittan
 • nyelvoktatás (szülői igény szerint)
 • rendszeres bábelőadások
 • táncház

Szakmai programunk, szolgáltatásaink széles skálája biztosítja gyermekeink számára az iskolai tanuláshoz szükséges képességek megalapozását.
Elsők között fogtunk hozzá a Helyi Óvodai Programunk elkészítése után az IMIP-unk elkészítéséhez.

Előzmények: A közoktatásról szóló törvény, minden közoktatási intézmény számára előírta a minőségirányítási program elkészítését. Nagyobb felelősséggel ruházva fel az intézmény vezetőjét, aki egy személyben felel az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének a működtetéséért.

Nevelőtestületünk összeszokott, stabil közösség. Akármilyen nehézségekkel találkoztunk, szembe eddig mindig együtt oldottuk meg, s képesek voltunk a közös feladat a közös cél megvalósítására.
A 2001/2002-es nevelési év elején elhatároztuk, hogy megkezdjük saját minőségfejlesztési rendszerünk kiépítését. Elköteleztük magunkat a partnerközpontú rendszer kiépítésére. Először is megismerkedtünk a minőségfejlesztéssel, fogalmakkal, elvárásokkal. Szakmai ráhangolódás után megalakítottuk a TEAM-ket, s megkezdtük közös munkánkat. Kidolgoztuk a minőség fogalmát, mely a következőt jelenti számunkra:

 • Küldetésnyilatkozatunkban fogalmaztuk meg céljainkat:
 • Az óvoda - 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséig - a gyermekek nevelési színtere
 • A gyermekeket az óvodába lépés pillanatától kezdve nyugodt, szeretetteljes légkör vegye körül
 • A hozzánk járó gyermekek önmagukhoz képest maximálisan fejlődjenek az itt eltöltött évek során

Elvégeztük a Nyitott Önértékelést, feltártuk külső-belső partnereinket. Óvodánk - külső partnerei:

 • a szülők
 • az iskolák
 • a Fenntartó
 • a logopédus
 • a Nevelési Tanácsadó

Belső partnereink:

 • a gyermekek
 • a vezető
 • az óvodapedagógusok
 • valamint óvodánk technikai dolgozói

Megvizsgáltuk partnereink igényét, az összegzése után meghatároztuk céljainkat, prioritásainkat. Intézkedési tervet készítettünk, kulcsfolyamatok kidolgozása által.

Eddigi kulcsfolyamataink:

 • a kommunikációs tábla alkalmazása
 • a belső kapcsolattartás erősítése
 • az ünnepek kiszélesítése 4-4 csoport bevonásával
 • közösségfejlesztés - ünnepek, kirándulások során
 • nyílt hét szervezése
 • a gyermeknap óvodai szinten való megtartása
 • az óvodánkba járó gyermekek értékelési rendszerének működtetése (mely a Kulcsár Mihályné által kidolgozott komplex mérés szerint történik. Célja a meglévő képességek mérése, illetve annak hiánya, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése az eredményes tanulás érdekében

Nevelőtestületünk az "Így dolgozunk Mi" helyi óvodai nevelési programunk szerint dolgozik.
Célmeghatározásainkat mindig a közös gondolkodás, a közös döntéshozatal előzi meg, melynek célja: munkánk minőségi javítása.
Minőségfejlesztésünk közös munka, így működik jól, hiszen elfogadjuk, magunkénak érezzük, hiszen saját magunk hoztuk létre.
Kapcsolatrendszerünkre jellemző a nyitottság, érdeklődés. Fontos számunkra a kapcsolatrendszer építése, fejlesztése.

Célunk: partnereink elégedettségének vizsgálata alapján munkánk minőségi javítása, szolgáltatásaink kiszélesítése. Feladatunk: az együttműködés erősítése a szülőkkel, iskolákkal, logopédussal, Nevelési Tanácsadóval.

Együttműködésünk formái:

 • az iskolai rendezvényeken való részvétel (gyümölcsnap, Béke-nap, ünnepségek, sportnapok stb.)
 • a tanítónők . óvodapedagógusok információ cseréi
 • szülők felé a nyílt napok, valamin a nyílt hét szervezése
 • fogadóórák, egyéni beszélgetésekkel kapcsolattartás erősítése

  Óvodai nevelőmunkánk alapja az emberi személyiségből indul ki és abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre.A személyiség szabad kibontakoztatásában óvodai nevelőmunkánk gyermekközpontú és a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik.
  Személyiségfejlesztés - gyermekeink sokoldalú fejlesztése - a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése - az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem fegyelembe vételével.
  A gyermekközpontúság: a gyermekek megismerése, tisztelete, elfogadása, megbecsülése, szeretete.
  A képességfejlesztés: gyermekeink egyéni képességeinek kibontakoztatása, az iskolai élet megkezdésének, megkönnyítése érdekében.

  A "Kezdet a legfontosabb, különösen a fiatal és a zsenge lényeknél."