EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Dr. Hibay Károly utcai Óvoda

Óvodánk Eger történelmi belvárosában a vár alatt helyezkedik el. Az épület műemlék környezetben található, az Eger patak partján, a Dobó tér mögött. 5 - 10 perces sétára
található az Érsek - kert, az uszoda, több zöld övezeti játszótér. Az óvodához tartozik egy kis parkosított udvar.

Az óvoda belső helyiségei tágasak, világosak, barátságosak, a gyerekek biztonságát és kényelmét szolgálják. 4 csoportszoba van melyekhez külön öltöző és mosdó tartozik,
amik a közelmúltban lettek felújítva. A csoportszobák otthonosak, egyéni hangulatot tükröznek. A fő épületben tornaszoba is található.

Az óvoda 100 férőhellyel rendelkezik, egy - egy csoportba 25 - 25 gyermek jár. Mindegyik csoportban 2 fő főiskolát végzett ( esetenként több diplomás ) óvó néni és
1 - 1 szakképzett dajka néni dolgozik, akik szeretetteljes nyugodt, elfogadó, családias légkört teremtve, nagy toleranciával foglalkoznak a gyerekekkel.

Több éves tapasztalat alapján döntöttünk úgy, hogy vegyes életkorú csoportokat alakítunk ki, így a kicsik beszoktatása, beilleszkedése zökkenőmentesebb, rövidebb ideig
tartó folyamat, amely megkönnyíti a szülőktől való . leválás. nehézségeit. A csoportok légköre családias, a testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba kerülhetnek, s a rugalmas iskolakezdés lehetőségét kihasználó szülők gyermekei is a megszokott környezetben tölthetik el a negyedik óvodai évet. Az iskolák visszajelzéseiből tudjuk, hogy az óvodánkból kikerülő gyerekek kiválóan helytállnak és folyamatosan jól teljesítenek az első osztályban.

A .vegyes csoportos. szervezési formában az egyes foglalkozási ágak ( irodalom, környezetismeret, matematika, ábrázolás, ének-zene, testnevelés) anyagát 3 -4 éven
keresztül változatosan, sokoldalúan, különböző formákban és különböző módszerekkel feldolgozva tapasztalhatják meg, - hallgathatják, láthatják - sajátíthatják el gyermekeink.
A gyerekek egyéni fejlődéséről, fejlesztéséről az óvó nénik fejlődési - fejlesztési naplót vezetnek, ahol nyomon követhető a szülők számára is a gyermek fejlődése.
Részünkről legfontosabbaknak az őszinte, rendszeres információcserét és a harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben történő nevelést, fejlesztést tartjuk. A szülő így tudja, hogyan telnek gyermeke hétköznapjai az óvodában, milyen élmények, örömök - esetleg kudarc - éri, tudja, hogy hol tart a fejlődésben, s hogy miben kell még előre lépnie, hiszen a nevelés és a fejlesztés csak közösen, együtt a családdal lehet igazán hatékony, sikeres.

Úgy érezzük, hogy szemléletmódunk, pedagógiai törekvéseink, fejlesztő munkánk találkozik a szülői igényekkel. A család legfontosabb információ forrása az óvodáról
saját gyermeke tapasztalata, benyomásai, hangulata, beszámolója, érzései. A gyermek óvodai élményein keresztül a szülők is kialakítanak egy képet a csoportról, az óvó nénikről, és az óvoda mindennapi életéről. Közös programjaink, ünnepeink lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás értékrendjének alaposabb megismerésére. Közösek az ünnepekre való készülődések, kirándulások, . Szülők Klubja., beszélgetések, értekezletek.

Ünnepeink

Mikulás, Advent, - Karácsonyi (Betlehemes) műsor -, Anyák napja, Évzáró, Ballagás.

Egyéb rendezvények

Farsang, gyereknap, csoport- és óvodai kirándulások.

Hagyományaink közé tartozik, hogy a városban található kiállításokra, tárlatokra, színházi előadásokra, bábszínházba rendszeresen elvisszük a gyerekeket, de ugyanígy
rendszeresen fogadunk óvodánkba meseelőadásokat, zenés darabot, bűvészt, táncházat, egyéb érdekes, színvonalas programot. Óvodánkban kiemelten fontos szerepe van az egészséges életmódra nevelésnek, ezen belül hagyomány csoportjainkban a . gyümölcs nap . és a . zöldség nap., mely a szülők segítségével valósul meg.

A szülőkkel való kapcsolattartás formái:

 • Szülőértekezletek ( évente kétszer, és az iskolaválasztást segítő, tanítónénikkel közös )
 • Fogadóórák
 • Napi kommunikáció, rendszeres beszélgetések
 • Szülői Munkaközösségi értekezletek
 • Kérdőívek kitöltése
 • "Szülők Klubja" - havonta, aktuális témákról, előadások, közös tevékenységek, beszélgetések.

Óvodánk Nevelési Programja

A Komplex Prevenciós Óvodai Program, melynek fő törekvése, hogy minden területet átfogva - komplexen, hatékonyan -, változatos módszerekkel, a megelőzésre fókuszálva a tanulási képességek célzott fejlesztésével, minden gyereket a képességeihez és lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, segítve ez által az iskolai beilleszkedésüket.

Fő feladatunk: a 3 -7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:

 1. az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása,
 2. az iskolai tanulási zavarok megelőzése az óvodai nevelési és fejlesztési feltételek sajátos megszervezésével.

A gyerekek óvodai életének szervezésénél kiemelt célunk, hogy a való élet nyújtotta lehetőségeket megragadjuk. A gyermekeket érő természetes ingerek az életben nem
szelektálódnak, tehát az óvodai nevelés gyakorlatában is egyre kevésbé választjuk szét az egyes foglalkozásokat. A gyerekek legalapvetőbb megnyilvánulási módjára, fő tevékenységi formájára a mozgásra és a játékra alapozva szervezzük meg a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A komplexitás lényege az is, hogy ezeket ismerjük és tudatosan használjuk.

A nevelőtestületet, az óvoda légkörét a megértés, az elfogadás és a tolerancia jellemzi, a gyermekcsoportok alkalmasak arra, hogy . sajátos nevelési igényű. gyerekeket is fogadjunk ( pl. van siket kisgyermekünk ). Gyermekeink részéről a kíváncsiság, az empátia, az elfogadás és a segítés természetes módon nyilvánul meg, s az ismerkedés után .másságuk. a csoport részévé válik, mivel folyamatosan a bennük rejlő értékeket, a többiekkel való azonosságukat hangsúlyozzuk ki.

Programunkhoz kapcsolódva egyéb - elsősorban mozgásfejlesztő - külön programokat is szervezünk, melyek kiegészítik az óvodai nevelési, fejlesztési törekvéseinket:

 1. mozgásfejlesztő és tartásjavító torna,
 2. úszásoktatás, vízhez szoktatás,
 3. néptánc, modern tánc, hittan.

Ezek a programok az óvoda nyitvatartási ideje alatt vannak, így a felügyelet, a kísérés az óvó nénik feladata. Gyakran és jó eredményekkel veszünk részt sport versenyen,
mesemondó versenyen, rajz pályázaton.