EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Semmelweis Bölcsőde

Intézményünk neve, címe:

 • Bölcsődei Igazgatóság, Semmelweis Bölcsőde
 • Eger, Vizimolnár u. 1-3.

Fenntartója:

 • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bölcsődevezető:

Intézményünkről képeket a képtárban találhat.

Bölcsődénk a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.Bölcsődénkbe elsősorban azok a gyermekek nyernek felvételt, akik egri lakosok, és szüleik munkaviszonnyal rendelkeznek.

Intézményünkbe történő felvétel folyamatos, a szülők munkába állásának függvényében.Egyre többen szeretnék igénybe venni a GYES megtartása mellett is a bölcsődei szolgáltatást.

A mi bölcsődénk biztosítja Egerben a speciális étkezést igénylő (például lisztérzékeny, tejérzékeny, stb) gyermekek ellátását. Ezen kívül szociális étkeztetést is szolgáltatunk a családsegítő intézet által kijelölt felnőtt lakosság részére.

Bölcsődénk rövid bemutatása:

Eger város Felsővárosi Lakótelepén ez az egy bölcsőde látja el a bölcsődés korú gyermekek gondozását, nevelését. Intézményünk 1981-ben épült 60 férőhellyel. Az épületben 100 férőhelyes óvoda is működik, akiknek az élelmezését a mi konyhánk biztosítja. Három gondozási egységben, hat csoportszobában 75 kisgyermeket látunk el. Mindhárom egységhez közvetlenül kapcsolódik egy terasz és egy játszóudvar, ahol változatos udvari játékra van lehetőség.

Dolgozói létszámunk 25 fő, melynek összetétele:

 • 1 fő bölcsődevezető
 • 13 fő szakképzett gondozónő
 • 1 fő élelmezésvezető
 • 10 fő technikai dolgozó

A bölcsőde orvosi feladatokat Dr. Ferencz Júlia gyermekorvos látja el.

Legfontosabb gondozási elveink:

 • egyéni bánásmód,
 • pozitívumokra támaszkodás,
 • fokozatosság,
 • állandóság, rendszeresség,
 • önállóság segítése.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való bizalmas, őszinte légkör megteremtését, a gyermek fejlődése láttán érzett közös öröm eredményezi, hogy a bölcsődénkbe járó gyermekek szüleivel hamar kialakul a jó kapcsolat.A gondozónők színvonalas munkájában nagy hangsúlyt kap a családdal való szoros együttműködés, az otthoni nevelés pozitívumainak megerősítése.

A játékot a gyermek természetes életformájának tekintjük, lehetőséget biztosítunk a változatos tevékenységekre, mint például babasarok, főzősarok, fodrászsarok, olvasósarok. Minden nap jelen van az ének és mondóka. A gondozónők személyre szóló bánásmódja, dicsérete segíti a gyermekeket önállósulási törekvéseik kibontakozásában.

Lehetőséget biztosítunk a szülőknek a bölcsődei életbe való betekintésre, a beszoktatás alkalmával, illetve később a közös ünnepek során.A szomszédos óvoda óvónőivel igyekszünk harmonikus kapcsolatot kialakítani és fenntartani.

Alaptevékenységünk ellátása mellett a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • Családtámogató szolgáltatásként 2006 szeptemberétől játszóházat működtetünk, melyet az Európai Unió által biztosított forrásból tudtunk létrehozni. A játszóházban azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akik bölcsődei ellátásra nem jogosultak, de szeretnének időszakos gyermekfelügyeletet igénybe venni. Ezzel is szeretnénk a szülők munkába állását megkönnyíteni. A játszóházzal kapcsolatban bővebben érdeklődni a bölcsődevezetőnél lehet.
 • Speciális lehetőség a kisgyermekek számára a bölcsőde emeleti helyiségében kialakított sószoba.Kutatások igazolják, hogy a kristálysó terápiásan használható légzőszervi betegségek kezelésében. Gyulladások esetén a sószoba levegője segíthet enyhíteni a panaszokat. A sóterápia nagyon hatékonyan alkalmazható az említett betegségek megelőzésére is. A játszóházzal és a sószobával kapcsolatban bővebben érdeklődni a bölcsődevezetőnél lehet.

Néhány éve a bölcsődénkbe járó gyermekek szülei létrehozták a "KINCS-Ő" Közhasznú Alapítványt, amelynek célja a tárgyi feltételek javítása. A személyi jövedelemadó 1%-át a dolgozók és a szülők nagy része alapítványunk részére ajánlja föl, ezzel is segítve anyagi helyzetünkön. Az alapítvány számlaszáma: OTP BANK NYRT 11739009-20235400.