EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Módszertani Bölcsőde

Intézményünk elérhetőségei:

 • 3300 Eger, Arany J. út 20/a
 • 06-36/311-652


A Módszertani Bölcsőde az egészségügyi alapellátáson belül helyezkedett el 2003. december 31.-ig. Az EMJV Önkormányzatának Közgyűlése határozata alapján 2004. január elsejétől már a Bölcsődei Igazgatósághoz tartozik, az eddig önálló gazdálkodási jogkörrel bíró intézmény, részben önálló lett (a gazdasági ügyeket a Városi Ellátó Szolgálat koordinálja). Ugyanakkor szakmailag független a Bölcsődei Igazgatóság.

Az intézményünk Eger belvárosi részén épült, egyedi terv alapján. A gyermekszobák egyenként 40 m2-esek. A kiszolgáló egységek kapcsolódása az előírásoknak megfelelő.

Bölcsődénknek 3 nagy egysége van, melyhez kapcsolódnak a csoportszobák. Egy- egységhez két csoportszoba tartozik, és 2-2 gondozónő látja el a gyermekek napközbeni gondozását-nevelést. Egy csoportban a törvényi előírásoknak megfelelően, maximum 10-12 kisgyermek helyezhető el. Csoportjaink a minőségbiztosításnak megfelelően vannak kialakítva, berendezve.

A bölcsőde üzemeltetése szerint folyamatosan működő napos bölcsőde 12 órás nyitva tartással. Jelenlegi feltöltöttsége, tárgyi és személyi feltételei az alapfeladat ellátásához biztosítottak. A város egész területéről veszünk fel gyermekeket, mivel sok szülő központi munkahelyen (város központjában) dolgozik.

A Módszertani Bölcsőde a Bölcsődei Igazgatóságon belül helyezkedik el.

Az intézmény alaptevékenysége a 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása. A bölcsődében nevelendő csecsemő- és kisgyermekek esetében segíti a gyermekek személyiség formálódását, a társas helyzet, mindenekelőtt a szocializációs készségek fejlődését. Feladata: a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében összhangba hozni a család és az intézmény gondozási és nevelési feladatait, módszereit.

További feladatunk:

 • napközbeni kisgyermekellátás,
 • magas színvonalú gondozó-nevelő munka biztosítása az ellátottak számára,
 • élelmezés,
 • szolgáltatások nyújtása,
 • regionális módszertani feladatok ellátása.

Célja: egyrészt a gondozás, a gyermek kompetencia érzésének erősítése, másrészt a spontán játékfejlesztés. Ahhoz, hogy e munka eredményesebb és hatékonyabb legyen, nagy részben hozzájárul az alapítvány.

A bölcsőde fenntartója Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, amely 1999-ben a pályázathoz kapcsolódva támogatta a bölcsőde módszertani- és továbbképzési feladatokra való kijelölését, melyet a Heves Megyei Gyámhivataltól 2002-ben meg is kaptunk. 2002-től végleges működési engedéllyel rendelkezik a bölcsődénk.

Intézményünk 2003-ban sikerrel pályázott a Regionális Módszertani feladatok ellátására (BAZ, Heves és Nógrád megye), így 2003. szeptember 15.-től az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium 5-évre jelölte ki, bízta meg intézetünket.

Bölcsődénkben 27 fő dolgozik, ebből 27 fő nő. A Bölcsődei Igazgatóságot 1 fő igazgató vezeti, a bölcsődének 1 fő vezetője és 1 fő vezető helyettese van.

A beosztott gondozónők létszáma jelenleg 13,5 fő.

 • gondozónői szakképesítéssel: 13,5 fő rendelkezik.
 • érettségizett: 12,5 fő.
 • II. fokú szakképesítéssel: 8 fő rendelkezik.
 • Érettségi+csecsemő és gyermekgondozónő: 4,5 fő.
 • 8 ált. isk.+csecsecső és gyermekgondozónő: 1 fő.
 • II. fokú szakképesítés megszerzése jelenleg folyamatban van: 2 fő.

1 szakember 4-órában és 1 fő 8-órában végzi napi tevékenységét a "Játszóházban", mely tulajdonképpen időszakos gyermekfelügyeletet jelent. 1 fő gyógypedagógus látja el a sérült gyermekek fejlesztését heti 10 órában. 1 fő bölcsődeorvos heti 10 órában, egészséges tanácsadást és az étlap írás ellenőrzését végzi.

1999. szeptemberétől a módszertani kijelölés kapcsán 1 fő szaktanácsadó látja el a területen az ellenőrzéseket, szakmai feladatokat. A technikai létszám az előírásnak megfelelő, 2-technikai kisegítő, 4 fő takarítónő, 3 konyhai dolgozó és 1 fő élelmezésvezető látja el a napi feladatokat


Néhány fotó a mindennapi életünkből:


Kiemelt szakmai célkitűzések:

1. Alapellátás:

 • 60 férőhelyen, a dolgozó szülők 0-3 éves korú gyermekeinek gondozása, nevelése történik, klasszikus bölcsődei keretek között.
 • A csoport napirendje, szervezési kérdései, gondozási és nevelési gyakorlata a szokásos bölcsődei módszereknek megfelelően történik.

2. Szolgáltatás:

 • Időszakos gyermekfelügyelet működik, ahol a gyermekek életkorúknak és fejlettségüknek megfelelő foglalkozásban részesülnek.

3. Élelmezés:

 • HACCP-rendszer alkalmazása bölcsődénkben. Célunk: olyan gyermekekre szabott minőségi élelmezési ellátás biztosítása, mely kiküszöböli az étel eredetű megbetegedéseket.

4. Képzés, továbbképzés:

 • Alapfeladatunk, hogy irányítsuk a szakmai képzést, továbbképzést, hogy segítsük, támogassuk, motiváljuk a dolgozóinkat arra, hogy minél többen vegyenek részt különböző képzéseken, illetve lehetőséget biztosítunk a továbbtanuláshoz is (főiskola, szakgondozó és E kategóriás képzéshez).
 • Különböző szakanyagok készítése.
 • Továbbképzési terv ütemezése.

5. Kapcsolattartás területén:

 • Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Irodával.
 • Kapcsolatot tartunk és együttműködünk a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel, illetve a Salgótarjánban működő Képzési Központtal.
 • Gyermekjóléti Szolgálattal és más gyermekintézményekkel.
 • Folyamatos kapcsolattartás a területen lévő bölcsődékkel.

Módszertani feladataink:

 • A régió bölcsődéiben azonos szakmai színvonal megteremtése.
 • A bölcsőde gondozás-nevelés alapelveinek érvényesülése mellett az egyes bölcsődék szakmai önállóságának, sokszínűségének megtartása.
 • Szakanyagok, ajánlások készítése.
 • A minőségfejlesztési elvek kidolgozásában való aktív részvétel.
 • A területen dolgozók szakmai munkáját segíteni.
 • Szakmai ellenőrzések, látogatások a régió bölcsődéiben.
 • Gyámhivatal felkérésére, szakértőként részt venni az ellenőrzésekben.
 • Felkérésekre a szakmai programok értékelésében részt venni.
 • Területi látogatások, szakmai konzultációk.
 • Szakmai napok, különböző rendezvények szervezése.
 • Továbbképzések a szakdolgozók részére, és ezeket a kredit pontok megszerzésének segítésére regisztráltatni és a Szociális Közlönyben, megjelentetni.
 • Főiskolai szintű képzés beindításában aktívan részt vállalni, mind elméleti, mind gyakorlati tudással.
 • Részt venni különböző fórumokon, tájékoztatón, az SZMI Képzési Központjának rendezvényein, az SZMI Gyermekvédelmi Főosztálya szervezésében továbbképzéseken, a képzéssel foglalkozó megbeszéléseken és ezeket az információkat továbbítani a régióba.
 • Előadásokat vállalni más területek meghívására.
 • Gyakorlati helyszínt biztosítani, más képzésben résztvevő szakemberek számára.
 • Kutatásokban, módszertani anyagok kidolgozásában szerepet vállalni.

Ellenőrzési feladatok: (Gyámhivatallal, szaktanácsadókkal)

A megyei Gyámhivatal felkérésére az ellenőrzési feladatainkat kétféle tematika szerint végezzük:

 • Gyámhivatal bölcsődei ellenőrzési tematikája.
 • Módszertani bölcsődei ellenőrzési tematikája.

Az ellenőrzésről készített közös jegyzőkönyvet a Gyámhivatal továbbítja az illetékes jegyzőnek.


Területi látogatások, szakmai konzultációk (szaktanácsadókkal)

A bölcsődék látogatása a fent említett szempont szerint történik, de azon kívül minden évben kiemelünk egy-egy területet, és azt hangsúlyozottabban vizsgáljuk. A kiemelt rész köré próbáljuk csoportosítani a konzultációkat, szakmai napokat, rendezvényeket, szakanyagok készítését.


Az intézmény minőségpolitikája:

 • A gyermekek napközbeni ellátását a szakmai alapelveknek megfelelően végezzük és biztosítjuk ezek továbbadását a területre.

Az intézményben a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni ellátása, a sérült gyermekek integrált gondozása, korai fejlesztése történik, valamint bölcsődei szolgáltatások működtetése, családokkal való intenzív kapcsolat kialakítása.

 • Hitvallásunk:
  • gyermekközpontú szemlélet,
  • megteremteni gyermekeinknek azt a környezetet, ami a legmesszebbmenőkig lehetővé teszi a spontán, szabad aktivitás kibontakoztatását, illetve testi - lelki növekedésüket.
 • Hangsúlyozzuk a bölcsőde elsődleges óvó-szerető "meleg fészkét", melyet mindennél fontosabbnak tartunk.
 • Elhivatottságunkat munkánk és a gyermekek iránt, a szeretet táplálja.
 • Arra törekszünk, hogy a gyermekek testi-lelki harmóniája egységben fejlődjön, hogy érezze az érzelmi biztonságot, hogy érte és csakis érte történik minden.
 • A gondozónők munkáját tudatos szakmai felkészítés segíti:
  • folyamatos konzultációk
  • szakmai műhelymunkák
  • tapasztalatcserék
  • bölcsődei látogatások
  • szakmai napok
  • házi illetve központi továbbképzések
  • módszertani szaktanácsadó alkalmazása
  • pedagógus, gyógypedagógus alkalmazása.
 • A szakmai munka ellátásához a tárgyi feltételek folyamatos biztosítására törekszünk.

A bölcsőde missziós nyilatkozata:

 • Célunk: a 3 éven aluli gyermekek nappali gondozása-nevelése, a családokkal aktívan együttműködve őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában illetve az egészséges, harmonikus érzelmi-értelmi fejlődés kibontakoztatásához a lehetőségeket biztosítani.
 • A fenti minőségpolitikánál leírtak alapján minél magasabb (jobb) színvonalú ellátás biztosítása.
 • Munkánk során fokozott figyelem kíséri a gyermek érzelmi és testi fejlődésének minden jelenségét, változását, hiszen az ember ebben az életkorban a legkiszolgáltatottabb. Fontosnak tarjuk, hogy szeretettel és alázattal, emberi méltóságát tiszteletben tartva közeledjünk felé.
 • A bölcsődében folyó munka elismertetése, elfogadtatása a lakókörnyezettel, sok szálon futó kapcsolatteremtés, kötődés.

Nem csak a bölcsődébe járó gyermekek szülei részére, hanem a kívülálló családok számára is segítséget kívánunk nyújtani.

 • A bölcsőde hatékonyságára jellemző a probléma érzékenység a bölcsődés korosztályt érintő kérdésekben (különböző szolgáltatások kialakítása).
 • Innovációs képesség, rugalmasság.
 • Rendkívül fontos számunkra a képzés, továbbképzés, önképzés.
 • Szakmai háló kiépítése (intézményen belül - csoportvezető gondozónők, szakmai programok, műhelymunkák, dolgozók véleményeinek figyelembe vétele).

Szolgáltatásunk
Az Időszakos gyermekfelügyelet bemutatása:

A Bölcsődei Igazgatóság 2004-ben pályázatot adott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) által kiírt "A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése" című pályázatára.

A projekt célja: Eger város és vonzáskörzetében élő munkaerő piacilag inaktív (GYED-en, GYES-en, lévő vagy jelenleg munkanélküli) édesanyák visszasegítése a munkaerőpiacra olyan szolgáltatás nyújtásával, mely infrastrukturális fejlesztést jelent három bölcsődében. Segítjük az édesanyákat abban, hogy gyermekeik részére gyermekfelügyeletet biztosítunk arra az időre, amíg az édesanya tanul, átképzésen vesz részt, vagy esetleg munkát keres.

A Módszertani Bölcsődében 91m2 átalakított épületrész és a mozgáskorlátozottak számára akadálymentes közlekedés kialakítása valósult meg.

A projekt összköltségvetése 56 590 415,-Ft. volt.

Általános célunk: a nők, kisgyermekes anyák munkaerőpiaci esélyeinek javítása, társadalmi befogadásuk elősegítése. A nők foglalkoztatottságának növelése, ezáltal a szegénység csökkentése, az életszínvonal emelkedése.

Konkrét cél: alternatív, rugalmas napközbeni gyermekfelügyelet létrehozása, melynek segítségével Egerben és környékén élő anyukák könnyebben tudnak majd visszatérni a munkaerőpiacra.

Azok az édesanyák vehetik igénybe a szolgáltatást,

 • akik részmunkaidőben dolgoznak,
 • akik munkát keresnek,
 • nyelvet tanulnak,
 • akik átképzésen, iskolarendszerű képzésben vesznek részt, és nem tudják kire bízni gyermekük felügyeletét.
 • kisgyermekes anyák, akik (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtása céljából kiadott kormány- és szociális ágazati miniszteri rendeletek szabályzatában megfogalmazott rendelkezések alapján), nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást.

A szolgáltatás 2006. október 01.-től működik s jelenlegi feltöltöttsége 130 %.
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 7.30 - 16.30-óráig.
Elérhetőségünk: Bölcsődei Igazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde
3300. Eger, Arany János u. 20/A
Telefon: 36-311-652 vagy 06-30-742-90-37


Ilyen volt:


Ilyenek lettünk: