EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Lajosvárosi Bölcsőde

Intézményünk neve, elérhetőségei:

 • Bölcsődei Igazgatóság Lajosvárosi Bőlcsődéje
 • 3300 Eger, Ifjúság út 8.
 • 06-36/310-804
 • 06-30-425-90-16

Intézmény bemutatása

A Lajosvárosi Bölcsőde Eger déli városrészén található, csendes, tiszta levegőjű, kertvárosi környezetben. A bölcsőde 1981.11.01-én került átadásra 100 férőhellyel. Jelenleg a férőhely száma 20 fő . A megnövekedett igény miatt maximum 28 gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodunk. Az épületben helyett kapott a Logopédiai Tagozat, Gondozási Központ és egy 60 férőhelyes óvoda. 300 adagos konyhánk, mely a HACCP rendszer szerint működik biztosítja a bölcsőde és a kapcsolódó intézményeknek a főzést.

Bölcsődénk egy gondozási egységből áll:

 • két csoportszoba
 • fürdőszoba
 • átadó
 • kocsitároló
 • játszókert

A helyiségek mérete, alapterülete, kapcsolódása az előírásnak megfelelő. A bölcsőde nyitvatartási ideje: 6-18 óra.

Személyi feltételek

 • bölcsődevezető
 • bölcsődeorvos
 • szakképzett gondozónők: négy fő
 • technikai dolgozók: két négy órás takarítónő
 • élelmezésvezető
 • szakácsnő
 • konyhalány: négy fő

A bölcsődeorvos hetente két alkalommal látogat meg minket. Feladata, hogy figyelemmel kísérje a gyermekek fejlődését, ellenőrizze, véleményezze a gyermekek étlapját.

Beszoktatás a bölcsődénkben

A szülővel történő fokozatos beszoktatással megkönnyítjük a kisgyermek számára a bölcsődébe való beilleszkedést. A szülő részese lehet a beszoktatás folyamatának, bepillantást nyerhet a bölcsőde életébe és a gondozónő munkájába.

A beszoktatást megelőzi a családlátogatás, mely mindig a szülő beleegyezésével történik és a szülőkkel egyeztetett időpontban. Célja, hogy a biztonságot nyújtó környezetben ismerkedhessen meg a gyermek a gondozónőivel. A beszoktatás első napján a gondozónő már ismerős a gyermek számára. Ezzel is megkönnyítjük a beilleszkedést. A családlátogatás során lehetőség van beszélgetni a gyermek szokásairól, a bölcsődei beszoktatás folyamatáról.

A bölcsőde programjai

Bölcsődekóstolgató: A gondozási évet a két napos bölcsődekóstolgatóval kezdjük. Első napján a szülőknek tartunk szülőértekezletet, ahol minden fontos kérdést megbeszélünk a bölcsődei élettel kapcsolatban. Másnapján a szülőket várjuk gyermekeikkel együtt ismerkedni a leendő kis társakkal, gondozónőkkel, a bölcsőde környezetével. A bölcsődekóstolgatót egy ételbemutatóval is egybekötjük.

Neves ünnepekről való megemlékezések: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Gyermeknap.

Nyílt napok a bölcsődében: A bölcsődénk nyitott. A szülőknek lehetőségük van bepillantani a bölcsőde mindennapi életébe.

Óvodalátogatás: Meglátogatják az óvónők a leendő óvodás gyermekeket és mi is látogatást teszünk az épületben lévő óvodai kiscsoportban. Ezzel is megkönnyítjük az óvodába való beilleszkedést.

A bölcsődei élet fő tevékenységformái

Játék: A gyermek fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű. A csoportszobát úgy rendeztük be, hogy a lehető legcélszerűbben szolgálja a játszás és tanulás folyamatát. Olyan játszósarkokat alakítottunk ki, melyek jól elkülönülnek egymástól, biztosítják az egyéni ill. kis csoportos játszási lehetőségek különböző formáit. Pl.:babasarok, építősarok,fodrászsarok, konyha, alkotósarok, puha sarok. Kiemelten fontos feladat a játékkészlet összeállításának pedagógiai szempontjainak a figyelembevétele.

Zenei nevelés, mese: nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi fejlődésére. Ezáltal fejlődik a képzelete, gondolkodása, emlékezete, beszéde. Szociális fejlődésére is hatással van. Spontán jelenik meg a bölcsődei életben a gyermeki igénynek megfelelően. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden nap beépüljön a kisgyermek életébe az ennek az életkornak megfelelő mondóka, dal, mese.

Alkotótevékenység: Fontos, hogy nem az eredmény számít, hanem az önkifejezés, az alkotás. Az őröm forrása maga a tevékenység, az anyaggal való ismerkedés. Lehetőség van életkornak és érdeklődésnek megfelelően gyurmázásra, rajzolásra, festésre, hajtogatásra, gyöngyfűzésre, nyomdázásra (pl.: falevelek nyomtatására).

Környezet- természet megismerése: Természetes anyagokkal való ismerkedés (hóval, vízzel, homokkal, falevelekkel való játék). Termésekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel való ismerkedés.

Feladataink, céljaink

 • Feladatunk a három éven aluli gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat.
 • Igényünk, hogy a gyermekek számára a legkorszerűbb gondozás-nevelés feltételeit megteremtsük.
 • Szakmai tudásunk szinten tartása érdekében évente szakmai fórumokon, tanácskozásokon, továbbképzéseken veszünk részt.
 • Támogatjuk, becsüljük a gyermekek egyéniségét. Odafigyelünk a speciális igényekre is.
 • Figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, magas szintű ellátásukról gondoskodunk.
 • A családdal, szülőkkel való bizalomra épülő partneri kapcsolat elérésére törekszünk.
 • A gyermekek számára biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkört alakítunk ki.
 • Célunk az egészséges életmód megteremtése. A jól szervezett, rugalmas napirend biztosítja a gyermekek számára a gondozási műveleteken kívül az elegendő mozgást, játéktevékenységet , kiszámíthatóvá teszi a mindennapokat, elég időt biztosít arra, hogy az önállósági törekvéseik kibontakozhassanak.
 • Az egészséges testi fejlődés biztosítása szempontjából fontos a gyermekek fejlettségének, életkorának megfelelő élelmezés.
 • A fizikai és érzelmi biztonság megteremtése: a biztonságos, meleg, szeretetteljes, elfogadó környezet biztosítása az alapja annak, hogy a kisgyermek érdeklődéssel forduljon környezete felé, kedve legyen ismerkedni az őt körülvevő világgal, tevékenykedni benne.
 • Az optimálisan inger gazdag környezet kialakítása: a gyermek által biztonsággal használható, próbálkozásra, ismerkedésre csábító, az önállósodást és a kompetenciaélményeket segítő, kellemes élettér kialakítása.
 • A bizalomra épülő kapcsolat kialakítása: A gondozónő és a gyerek között bizalomnak kell kialakulni. A bánásmód az, amellyel megnyerhetjük a gyermek bizalmát, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gondozás minőségére. A gondozás jelentősége a nevelésben nagy szerepet játszik. Gondozás közben megkülönböztetett figyelmet nyújt a gondozónő a kisgyermeknek, mely talaja a jó kapcsolatnak.
 • A jó szokások kialakítása.
 • Az érzelmi fejlődés és szocializáció elősegítése.
 • A nyugodt, elmélyült játék biztosítása.
 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése.
 • Óvodai életre való felkészítés.