EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Kinek jár passzív táppénz 2011-ben?

2011. április 1-jétől a passzív táppénz 90 napos időtartamát tovább csökkentették, már csak 45 napig jár ilyen jogcímen ellátás. Azt is érdemes megjegyezni, hogy aki munkanélküli, nem kaphat egyszerre táppénzt és álláskeresési járadékot is. Passzív táppénz annak jár, aki a biztosítási jogviszonyának – munkájának – megszűnését követő három napban megbetegszik. A normál táppénz csak 45 napig jár. A biztosítási jogviszony megszűnését követően legfeljebb 30 napon át jár táppénz. (Eb.tv. 46. § (1).). Ha a biztosítás megszűnt, ebben az esetben is vizsgálni kell a folyamatos biztosítás időtartamát és a táppénzelőzményt, mert a biztosított csak ezek figyelembevételével jogosult legfeljebb 30 naptári napra táppénzre. 2011. április 1-jétől a passzív táppénz 90 napos időtartamát tovább csökkentették, már csak 45 napig jár ilyen jogcímen ellátás. Azt is érdemes megjegyezni, hogy aki munkanélküli, nem kaphat egyszerre táppénzt és álláskeresési járadékot is.

A passzív táppénz naptári napi összegének megállapítása:

* a.) A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem alapján kell megállapítani, ha legalább 180 naptári napi jövedelemmel rendelkezik a biztosított.
* b.) Amennyiben a jogosultnak a táppénzre jogosultságot közvetlenül megelőző naptári évben nincs 180 naptári napi jövedelme, akkor a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját megelőző (visszafelé számított) 180 naptári napi jövedelme alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos.
* c.) Ha a jogosult nem rendelkezik a táppénzre való jogosultságot megelőző évben, sem közvetlenül megelőzően 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 30-ad részének alapulvételével kell a táppénzt megállapítani. Kivéve, ha a biztosított szerződés szerinti (a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni), vagy tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapjának megállapításánál a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem az irányadó.

A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 százalékának harmincad részét.

Az OEP a biztosítási jogviszony megszűnését követő táppénzfolyósítást legfeljebb 30 nappal méltányosságból meghosszabbíthatja. A méltányosságból folyósított táppénz időtartama nem minősül sem biztosítási, sem jogfenntartó időnek. A méltányosságból folyósított táppénz, a jogszerűen járó táppénz jogosultság időtartamának megállapításánál előzménynek minősül.

Ami az igény érvényesítését illeti, megszűnt jogviszony esetén ugyanúgy kell - a volt munkaadóhoz fordulva - eljárni azzal, hogy amennyiben a munkáltató megszűnt, közvetlenül az egészségbiztosítási pénztárhoz kell az igényt benyújtania a jogosultnak.

Az úgynevezett passzív táppénz időtartama évek óta folyamatosan csökken, pontosan azért, hogy ne a táppénzt használják arra a munkavállalók, hogy megszűnt biztosítási jogviszonyukat (munkaviszonyukat) meghosszabbítsák ezzel az időszakkal. Passzív táppénz ugyanis annak jár, aki a biztosítási jogviszonyának megszűnését követő három napban megbetegszik.

2011. április 1-jétől a passzív táppénz 90 napos időtartamát tovább csökkentették, már csak 45 napig jár ilyen jogcímen ellátás. Azt is érdemes megjegyezni, hogy aki munkanélküli, nem kaphat egyszerre táppénzt és álláskeresési járadékot is.

Forrás: oep.hu

Bajzát Rafael, 2011/03/31 10:44:02 « Vissza